FÖR EN SNABBARE LEVERANS LADDA NER VÅR APP. PÅ  APP STORE, DU SKRIV: ITALIENSKA SMAKER SVERIGE

ÖPPNA APP - VÄLJA ANTAL 

VÄLJA HUR MÅNGA LADOR  och TRYCK BESTÄLLA

VISA DIN BESTÄLNING och TRYCK BEKRÄFTA

SPARA DIN ADRESSEN och BESTÄLLA  EFTER  SCICKA EMAIL